PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Chemické výpočty - OB2309032
Anglický název: Chemical Calculations
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2011)
Předmět je zaměřen na zopakování a procvičení základních typů výpočtových úloh v chemii.
Sylabus
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2010)

1. Názvy a vzorce

Názvy prvků, vzorce a názvy anorganických sloučenin.

2. Názvosloví koordinačních sloučenin

Názvy ligandů, pravidla pro názvosloví koordinačních sloučenin.

3. Veličiny a jednotky

Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty.

4. Složení směsí

Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, látková koncentrace, jednotky.

5. Látkové bilance v roztocích

Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků

6. Nasycené roztoky, rozpustnost

Složení nasycených roztoků.

7. Chemické rovnice

Sestavování a vyčíslování rovnic reakcí

8. Látkové bilance při chemických dějích

Stechiometrické výpočty

9. Stavová rovnice ideálního plynu

Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice

10. Výpočty z chemických rovnováh

Výpočet pH, součin rozpustnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (01.01.2015)

Pro získání zápočtu je potřeba absolvovat test s úspěšností spoň 60 %. Test je možné opakovat dvakrát.

První pokus testu je rozdělen na dvě samostatné části, z každé z nich je potřeba získat aspoň 60 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK