PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2010/2011
  
Cvičení z didaktiky chemie - O02309056
Anglický název: Chemistry Methodology Seminar
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2309005
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Korekvizity : O02309032
Prerekvizity : O02309031
Je neslučitelnost pro: OB2309015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)
a
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK