PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe na střední škole - O02309034
Anglický název: Teaching Training at High School
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [dny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2309008
Vysvětlení: Rok5
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : ON2309008
Prerekvizity : O02309032
Záměnnost : ON2309008
Je neslučitelnost pro: ON2309008
Je záměnnost pro: ON2309008
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Studenti si ověřují svoji schopnost zvládat povolání, na které se připravují. Před nástupem na praxi absolvují studenti instruktážní seminář, během vlastní praxe absolvuje každý student nejméně 10 hospitací (u fakultního učitele nebo u svých kolegů) a nejméně 10 vlastních výstupů. Na závěr praxe se uskuteční společný seminář, na němž se studenti vyjadřují k praxi, její organizaci, zajištění, spolupráci s fakultním učitelem apod.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

učební osnovy a učebnice chemie daného typu školy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK