PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - O02309029
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309011
Vysvětlení: Rok5
Staré označení: BIOCH
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309011
Je neslučitelnost pro: OB2309011
Je prerekvizitou pro: O02309030
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (22.02.2007)
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou a vlastnostmi biologicky aktivních látek jakož i se základními metabolickými procesy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (22.02.2007)

Vodrážka Zdeněk: Biochemie, Academia, Praha 2000

Kolektiv autorů : Biochemie základní kurz, Karolinum, 2005

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (22.02.2007)
 1. Živé systémy, jejich složení a organizace
 2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy
 3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)
 4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd
 5. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace
 6. Transkripce, translace a posttranslační modifikace
 7. Chemie lipidů; biomembrány a membránový transport
 8. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika
 9. Fotosynthesa a pentosový cyklus
 10. Citrátový a glyoxylátový cyklus
 11. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů
 12. Molekulární fyziologie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK