PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie III - O02309026
Anglický název: Inorganic Chemistry III
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2309001
Vysvětlení: Rok4
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : ON2309001
Záměnnost : ON2309001
Je neslučitelnost pro: ON2309001
Je záměnnost pro: ON2309001
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Předmět navazuje na tematiku obecné chemie a systém anorganické chemie. Výklad vychází z obecných vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a chováním anorganických látek. Uvedeny jsou i některé metody studia struktur a vazeb.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Cotton,F.A.-Wilkinson,G.: Anorganická chemie. Praha, Academia 1973.

Ebbing, D.D.: General Chemistry. New York, HMC 1996.

Majer,V. a kol.: Základy jaderné chemie. Praha, SNTl/Alfa 1981.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK