PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2010/2011
  
Technika a didaktika školního pokusu - O02309017
Anglický název: Technique and Methodology of School Experiment
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2309015
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: TDŠP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Korekvizity : O02309016
Neslučitelnost : ON2309015
Záměnnost : ON2309015
Je neslučitelnost pro: OB2309015, ON2309015
Je prerekvizitou pro: O02309031
Je záměnnost pro: ON2309015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Laboratorní cvičení bezprostředně navazující na přednášky a semináře z didaktiky chemie zahrnují seznámení s demonstračními pokusy učitele a pokusy žáků, s modelováním, vizualizací a symbolizací školní chemie.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

xerokopie článků a návodů

další literatura bude doporučena na přednáškách a seminářích z didaktiky chemie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK