PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2010/2011
  
Didaktika chemie II - O02309016
Anglický název: Chemistry Methodology II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DICH
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309015
Prerekvizity : O02309015
Je korekvizitou pro: O02309017
Je neslučitelnost pro: OB2309015
Je prerekvizitou pro: O02309031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Posláním předmětu je uvést studenty do studia obecné didaktiky chemie a připravit je profesionální dráhu učitele chemie. V seminářích se promýšlejí a řeší úkoly související s tematikou přednášek a školních chemických pokusů.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Holada,K.: Pedagogika chemie (soubor učebních textů). Praha, PedF 2001

další literatura bude zadávána na seminářích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK