PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Chemie a životní prostředí - O02309014
Anglický název: Chemistry and Environment
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2309009
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: CHŽP
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Pavel Zachař, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : ON2309009
Záměnnost : ON2309009
Je neslučitelnost pro: ON2309009
Je záměnnost pro: ON2309009
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem je seznámit studenty se stavem životního prostředí ve světě a v ČR, s vlivem chemie na životní prostředí, s důsledky narušení ekologické rovnováhy v některých oblastech (včetně poznatků o příčinách znečišťování atmosféry, hydrosféry a lithosféry) a s možnostmi zjišťování a odstraňování škodlivých látek v životním prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Vulterin,J.: Chemie a životní prostředí,skriptum. Praha, SPN 1987

Vulterin a kol.: Chemie a životní prostředí. Příručka pro učitele. Praha, SPN 1992

Materiály MŽP ČR, ČSN aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK