PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie - O02309012
Anglický název: Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2007 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309012
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: FYCHE
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Lidmila Bartovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309012
Je korekvizitou pro: O02309013
Je neslučitelnost pro: OB2309012
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem výuky je integrovat poznatky studentů o chemickém ději, jeho zákonitostech a vztazích, kterými se chemické procesy řídí. Přednášky navazují na poznatky předcházejících chemických disciplin. Na seminářích si studenti upevňují své znalosti řešením příkladů a úloh.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Fischer,O. akol.: Fyzikální chemie. Učebnice VŠ. Praha, SPN 1983

Adamcová a kol.: Příklady a úlohy z fyzikální chemie. Skriptum. Praha, SNTL 1980

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK