Sociální ekonomika a sociální podnikání - YMSKE018
Anglický název: Social economy and social business
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (02.10.2023)
V případě, že výuka v ZS 23/24 proběhne tzv. hybridně nebo plně distančně,
přednášky i semináře budou probíhat distanční formou, tj. online. Jako
platforma pro výuku bude jednotně využíván program MS Teams. Pro všechny
přednášky budou v Moodlu/Sisu/MS Teams dostupné studijní opory, tj. prezentace přednášek
a další podklady (doporučená literatura ad.). Výuka bude probíhat v časech
daných rozvrhem a harmonogramem akademického roku FHS. 
Zakončení kurzu proběhne dle sylabu (zkouška) ve formě, kterou v
lednu 2024 umožní epidemielogická situace (v případě online formy budou
studenti včas a podrobně informováni).