Kulturní ekologie I - YMSKE017
Anglický název: Cultural Ecology I
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Je neslučitelnost pro: YBSC181
Je prerekvizitou pro: YMSKE003, YMSKE021, YMSKE506
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (17.02.2020)
Zájem o environmentální antropologii (EA) v současnosti enormně vzrostl díky ekologické krizi v čase tzv. antropocénu. Řada aktuálních debat, jež hýbou odborným i veřejným světem, má své předchůdce v téměř stoleté historii oboru, na které se ale často zapomíná. Kurz představí klíčové školy, koncepty, debaty a příklady z minulosti environmentální antropologie. Pozornost je věnována zejména kulturní ekologii a ekosystémovému přístupu tzv. ekologické antropologie.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (23.09.2020)

V případě, že výuka v ZS 20/21 proběhne tzv. hybridně nebo plně distančně,
přednášky i semináře budou probíhat distanční formou, tj. online. Jako
platforma pro výuku bude jednotně využíván program MS Teams. Pro všechny
přednášky budou v Moodlu/Sisu/MS Teams dostupné studijní opory, tj. prezentace přednášek
a další podklady (doporučená literatura ad.). Výuka bude probíhat v časech
daných rozvrhem a harmonogramem akademického roku FHS. Vzhledem k obtížné a
těžko předvídatelné situaci je doporučována co největší účast na výuce. V případě seminářů a
kurzů s kontrolovanou docházkou bude nadále platit podmínka 80% účasti.
Zakončení kurzu proběhne dle sylabu (zkouška, zápočet) ve formě, kterou v
únoru 2021 umožní epidemielogická situace (v případě online formy budou
studenti včas a podrobně informováni).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (02.10.2023)

10% diskuse textů

10% úkoly na hodinách

10% docházka (když pod 75%, pak náhradní plnění v podobě eseje)

70% závěrečný test