PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Současná témata v romistice - YMSKA49
Anglický název: Current topics in Romani Studies
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (21.09.2022)
Tento kurz vzniká ve spolupráci mezi Katedrou sociální a kulturní antropolgie FHS a Seminářem romistiky na FF. Je určen studujícím napříč univerzitou (FHS, FF, FSV a další) a stupni studia (Bc, Mgr, PhD). V kurzu se budeme seznamovat s nejnovějšími výzkumu v široce pojaté oblasti romistiky. Zaměříme se na právě realizované výzkumné projekty, publikace vycházející v několika posledních letech nebo připravované k publikaci, ale jiný typ společensko-kulturních intervencí ve veřejném prostoru, které tématizují současný nebo minulý život Romů v Evropě i jinde. Hlavní kostra kurzu je patrná ze sylabu, ve kterém je ovšem prostor pro zařazení ad hoc témat nebo událostí.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (04.10.2022)

Každé setkání kurzu je tématické, jeho obsahem bude konkrétní problematika, reprezentované autorkou/em a dílem (článekm, kapitolou). Ke každému setkání proto bude vybrán text, který bude následně diskutován. Tento formát předpokládá, že všichni účastníci kurzu se s vybraným textem důkkladně seznámí a připraví se na diskusi. Alternativní náplní může být "field-trip" (návštěva expozice, místa, nebo jiné události). 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (04.10.2022)

Jediným požadovaným výstupem kurzu je esej na kterékoli téma probírané v rámci kurzu v daném semestru. Rozsah eseje se liší podle stupně studia (1500 slov pro Bc, 2500 slov pro Mgr).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (04.10.2022)

04.10.              Intro

11.10.              Exkurze: Otevřená cesta – Phundrado drom v Národopisném muzeu Národního muzea, Musaion (https://goo.gl/maps/ysBdv6LEtY9rHh827); Text: K výběrovému univerzalismu muzejních institucí (A. Remešová)

18.10.              Facets of harmony (J. Ort)

25.10.              Decentrovaná historie Romů (M. Fotta); Text: M. Fotta (2020) The Figure of the Gypsy (Cigano) as a Signpost for Crises of the Social Hierarchy (Bahia, 1590s-1900s). international Review of Social History65(2), 315-341.

01.11.              Racializace a věda (V. Schmidt)

08.11.              Queer Roma (L. Fremlová)

15.11.              Indický původ (M. Beníšek) 

22.11.              Romové za socialismu (J. Ort, H. Sadílková)

29.11.              Samet blues, Všude samá krás (nad romskou literaturou) (Ryvolová)

06.12.              Strategie kočovných živnostníků; Text: Rasizace „cikánství“ a kočovní živnostníci (Kap. 3, P. Baloun)

13.12.              Jak jsem se stala partyzánkou (V. Lacková) – film a diskuse o romském odboji

20.12.              Covid: pandemie/syndemie - A. Belák

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK