PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do hudební antropologie – privatissimo - YMSKA39
Anglický název: Introduction into Musical Anthropology - Privatissimo
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. (18.09.2020)
Kurz je určen těm, kdo již absolvovali alespoň jeden semestr Úvodu do hudební antropologie a zahájili terénní výzkum. V tom teď mohou pokračovat, případně si zvolit nové téma. Kurzem se prolíná diskuze teoretických textů a práce na textech vlastních. POdmínkou atestace je 70% účast v kurzu a přinejmenším jeden vlastní text, předložený k diskuzi. V případě distanční výuky budou setkání probíhat on-line v prostředí MS Teams.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK