PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Large and Small History in the Havel Family - YMO327
Anglický název: Large and Small History in the Havel Family
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Neslučitelnost : YMO146
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (14.02.2019)
Předmět se zaměří na dichotomii a současně na vzájemné ovlivňování tzv. malých a velkých dějin v rodině, jež po určitou dobu významně promlouvala do veřejného života Československa, respektive České republiky. Její představitelé v průběhu 20. století působili v podnikatelské, kulturní, diplomatické i vědecké sféře, jindy se zase ocitali v pozicích, které jejich profesnímu angažmá rozhodně nepřály. Jaké jejich působení či naopak nemožnost jeho naplnění mělo podoby a jak se to projevovalo v životech jednotlivců a rodiny jako celku?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK