PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Key Texts in Oral History and Contemporary History - YMO326
Anglický název: Key Texts in Oral History and Contemporary History
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Neslučitelnost : YMO242
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (14.02.2019)
Předmět si klade za cíl prohloubit u studentů znalost a pochopení jednotlivých klíčových textů orálněhistorického „kánonu“. Student si ze seznamu textů vybere jeden, který zpracuje dle pokynů určeného zkoušejícího, a následně svou práci obhájí na ústním kolokviu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK