PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Biographical Approach to Contemporary History Research - YMO308
Anglický název: Biographical Approach to Contemporary History Research
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Vyučující: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
V předmětu se zaměříme na specifickou povahu biografického přístupu při výzkumu soudobých dějin a na základě četby vybraných textů se pokusíme zamyslet nad jeho možnostmi i limity. Zvláštní místo bude věnováno metodě orální historie a jejím metodologickým a etickým aspektům, které v biograficky zaměřené práci mohou nabýt nezvyklých rozměrů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK