PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Oral History in Contemporary History Research - YMO304
Anglický název: Oral History in Contemporary History Research
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
Předmět přinese základní informace k problematice orální historie tak, aby se student dovedl orientovat jak v historickém vývoji doma i v zahraničí, znal jednotlivé instituce a nejvýznamnější protagonisty orální historie. Rovněž bude poukázáno na to, jak si orální historie stojí při výzkumu soudobých dějin. Předmět poskytne vhled na některé kauzy a problémy, resp. omezení a křižovatky, se kterými se dnešní orální historie potýká. Hojně bude ve výuce využito audiovizuálního materiálu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK