PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Klíčové texty k orální historii – soudobým dějinám - YMO242
Anglický název: Key Texts in Oral History and Contemporary History
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
N//Je neslučitelnost pro: YMO326
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
Předmět si klade za cíl prohloubit u studentů znalost a pochopení jednotlivých klíčových textů orálněhistorického „kánonu“. Student si ze seznamu textů vybere jeden, který zpracuje dle pokynů určeného zkoušejícího, a následně svou práci obhájí na ústním kolokviu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
Vybraná literatura (konkrétní titul záleží na volbě studentů):
Frisch, M. A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. New York 1990. ISBN 9780791401330.

Grele, R. Envelopes of Sound: The Art of Oral History. Chicago 1975. ISBN 9780275941840.

Passerini, L. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class. Cambridge 1987. ISBN 9780521108782.

Perks, R. a Thomson, A. (ed.) The Oral History Reader (2nd edition). London - New York 2006. ISBN 9780415343039.

Portelli, A. The Death of Luigi Trastelli, and Other Stories. New York 1991. ISBN 9780791404300.

Ritchie, D. Doing oral History (2nd edition). New York 2003. ISBN 9780199329335.

Thompson, P. The Voice of the Past: Oral History (3rd edition). New York 2000. ISBN 9780199335466.

Vaněk, M. a Mücke, P. Velvet Revolutions. An Oral History of Czech Society. Oxford 2016. ISBN 9780199342723.

Vaněk, M. Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists. Praha 2013. ISBN 9788024622262.

Yow, V. R. Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social Sciences (2nd edition). Walnut Creek 2005. ISBN 9780759106550.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK