PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Setkávání tzv. malých a velkých dějin na příkladu rodiny Havlovy ve 20. století - YMO240
Anglický název: Large and Small History in the Havel Family
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Neslučitelnost : YMO090
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
Předmět se zaměří na dichotomii a současně na vzájemné ovlivňování tzv. malých a velkých dějin v rodině, jež po určitou dobu významně promlouvala do veřejného života Československa, respektive České republiky. Její představitelé v průběhu 20. století působili v podnikatelské, kulturní, diplomatické i vědecké sféře, jindy se zase ocitali v pozicích, které jejich profesnímu angažmá rozhodně nepřály. Jaké jejich působení či naopak nemožnost jeho naplnění mělo podoby a jak se to projevovalo v životech jednotlivců a rodiny jako celku?
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)

1. Představení předmětu a nejstarší rodinná historie na pozadí posledních let Rakouska-Uherska a prvních let Československé republiky; podnikatelské začátky mladých bratrů (generace rodičů) za První republiky

2. Rodinné prostředí, ve kterém vyrůstali Václav a Ivan Havlovi před a během 2. světové války

3. Konec války a poválečné, respektive poúnorové problémy členů rodiny

4. Rozuzlení na konci 40. let

5. 50. léta: další problémy a ztráty, ale i první umělecké počiny nejmladších bratrů

6. 60. léta: tříbení pracovních priorit nejmladších bratrů

7. Rodina Havlova během Pražského jara

8. První polovina 70. let: útlum v různých variacích

9. Charta 77 a její dopad na život celé rodiny

10. Po propuštění Václava Havla z vězení

11. Rok 1989

12. Rozdělení cest v 90. letech

13. Závěrečný test

Povinná literatura:
Putna, M. C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. Praha 2011. ISBN 9788087490082.

Wanatowiczová, K. Miloš Havel: český filmový magnát. Praha 2017. ISBN 9788087490754.

Wohlmuth Markupová, J. Ivan M. Havel: od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989). Praha 2017, ISBN 9788024636160.

Doporučená literatura:
Havel, V. M. Mé vzpomínky. Praha 2018. ISBN 9788087490976.

Suk, J. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Praha 2013. ISBN 9788074323027.

Žantovský, M. Havel. Praha 2015. ISBN 9788025713969.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK