PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diplomový seminář III. - YMO219
Anglický název: Diploma Seminar III.
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře III. studenti prezentují finální zpracování výsledků svého výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK