PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Analysis and Interpretation of Narrative Sources - YMO117
Anglický název: Analysis and Interpretation of Narrative Sources
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Neslučitelnost : YMO017
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (21.05.2013)

Hlavní náplní kurzu je práce s narativními prameny, konkrétně s orálně historickými interview, jejich analýza a interpretace. Dílčí témata budou prezentována formou přednášky, studující zároveň dostanou k dispozici relevantní teoretické a metodologické texty, o nichž budou v hodinách diskutovat. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, tedy interpretace vybraných rozhovorů, respektive jejich přepisů. Dílčí témata probíraná v rámci kurzu jsou: historie jako interpretace - interpersonální vztahy v orálně historickém interview - reliabilita a validita - možná zkreslení způsobená osobou tazatele, použitými technikami apod. - vlastní interpretace narátorů - zranitelnsot narátorů - etika orálně historického výzkumu.
Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (02.10.2012)

The course is designed only for students of Oral History - Contemporary History study program in English language.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK