PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968) - YMO110
Anglický název: Contemporary History: An Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Neslučitelnost : YMO010
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (14.06.2012)

This course focuses on Czechoslovak and international history between 1945 and 1968 from a comprehensive and interdisciplinary perspective. Students are introduced to key issues, with a special emphasis not only on so-called political history, but also on the economic, social and cultural aspects of living in different regions, particularly in Europe and Northern America (partially also in the Middle or Far East or in Latin America).
Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (12.04.2016)

The course is designed only for students of Oral History - Contemporary History study program in English language.

 Course Schedule:

1. Introduction: A World in the Year of 1945
2. Cold War and its International Perspectives
3. Worlds of "West" in Post-WWII decades (1945-1968) - U.S.A. in the late 1940s and 1950s
4. Worlds of "West" in Post-WWII decades (1945-1968) - Western Europe in the late 1940s and 1950s
5. Worlds of "East" in Post-WWII decades (1945-1968) - U.S.S.R. in the late 1940s and 1950s
6. Worlds of "East" in Post-WWII decades (1945-1968) - Eastern Europe in the late 1940s and 1950s
7. Worlds of "West" in Post-WWII decades (1945-1968) - U.S.A. in the 1960s
8. Worlds of "West" in Post-WWII decades (1945-1968) - Western Europe in the 1960s
9. Worlds of "East" in Post-WWII decades (1945-1968) - U.S.S.R. in the 1960s
10. Worlds of "East" in Post-WWII decades (1945-1968) - Eastern Europe in in the 1960s
11. Processes of Decolonization and so called Third World
12. Middle East in Post-WWII decades (1945-1968)
13. Far East in Post-WWII decades (1945-1968)
14. Latin America in Post-WWII decades (1945-1968)

Oral exam
The examination is a 20 minutes individual oral exam based on a list of individually selected reading - books or articles (2 titles selected from recommended books; other 8 titles from individual choice). The exam starts with a 5 minutes presentation by the student covering the assigned topic. This presentation is followed by a dialogue between the student and the examiner.

Recommended Books
HOBSBAWM, Eric: Ages of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. London: Michael Joseph 1994 (selected chapters)
JUDT, Tony: Postwar: A History of Europe since 1945. Penguin Press 2006 (selected chapters)
PÁNEK, Jaroslav - TŮMA, Oldřich (eds.): A History of the Czech Lands. Karolinum 2009 (selected chapters)
PITTAWAY, Mark: Eastern Europe: States and Society, 1945-2000. Oxford UP 2003 (selected chapters)
ROTCHILD, Joseph - WINGFIELD, Nancy M.: Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World War II. Oxford UP 2008 (selected chapters)
VANĚK, Miroslav - MÜCKE, Pavel: Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society. New York - Oxford, Oxford UP 2016
VINEN, Richard: A History in Fragments, Europe in the Twentieth Century. Little Brown, 2000 (selected chapters)


Other Books

BREN, Paulina - NEUBURGER, Mary (eds.): Communism Unwrapped - Consumtion in Cold War Eastern Europe. Oxford UP 2012 (selected chapters)
GIUSTINO, Cathleen - PLUM, Catherine J. - VARI, Alexander (eds.): Socialist Escapes - Breaking Away from Ideology and Everyday Routine in Eastern Europe, 1945-1989. Berghahn Books 2013 (selected chapters)
MACURA, Vladimír: The Mystifications of a Nation. "The Potato Bug" and Other Essays on Czech Culture. University of Wisconsin Press 2010

Recommended Journals

Czech Journal for Contemporary History, Modern History, Journal for Contemporary History, Slavic Review, Journal of Cold War Studies etc.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK