PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Contemporary History in the Czech and International Context - YMO103
Anglický název: Contemporary History in the Czech and International Context
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (14.06.2012)

The third part of the State Final Examination.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK