PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin - YMO081
Anglický název: Biographical Approach to Research of Contemporary History
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Vyučující: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (03.06.2014)

V kurzu se zaměříme na specifickou povahu biografického přístupu při zkoumání soudobých dějin a na základě četby vybraných textů se pokusíme zamyslet nad jeho možnostmi i limity. Zvláštní místo bude věnováno teorii personalismu, na které je (či může být) biografický přístup postaven, a metodologickým aspektům z toho plynoucím. Kurz je vhodný především pro studenty, kteří uvažují o zpracování biografie v rámci své závěrečné práce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (26.07.2018)

1. Seznámení, představení kurzu, vymezení základních pojmů

2. Dichotomie dvou různých tendencí ve výzkumu soudobých dějin na příkladu již realizovaných orálněhistorických projektů

3. Tři různá paradigmata a biografický výzkum v jejich rámci aneb jak přistupujeme k výzkumu

4. Personalismus: hlavní myšlenky vybraných představitelů aneb jaký prazáklad může mít biografický výzkum

5. Biografické přístupy na prahu 21. století: postavení biografických prací v (akademickém) světě a jejich obecná kritika

6. Biografie, historie a mikrohistorie

7. Biografie a "Life-Writing"

8. Ideálně typický postup při zpracovávání biografie a práce s historickým pramenem (obecně)

9. Využití orální historie I.: prvotní návrh projektu, oslovení narátora a vyjednání spolupráce

10. Využití orální historie II.: příprava na rozhovory a jejich samotné vedení, specifika dlouhodobého orálněhistorického biografického výzkumu

11. Využití orální historie III.: výsledná analýza a interpretace v biografickém výzkumu

12. Využití archivních pramenů, jejich kritika a modelové situace, které mohou během výzkumu nastat

13. Využití literárních textů a ego-dokumentů a jejich kritika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK