PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin - YMO081
Anglický název: Biographical Approach to Research of Contemporary History
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Vyučující: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (03.06.2014)

V kurzu se zaměříme na specifickou povahu biografického přístupu při zkoumání soudobých dějin a na základě četby vybraných textů se pokusíme zamyslet nad jeho možnostmi i limity. Zvláštní místo bude věnováno teorii personalismu, na které je (či může být) biografický přístup postaven, a metodologickým aspektům z toho plynoucím. Kurz je vhodný především pro studenty, kteří uvažují o zpracování biografie v rámci své závěrečné práce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (03.11.2017)

Osnova zimního semestru 2017/18

 

5. 10. 1. Seznámení, představení kurzu

- dichotomie dvou různých tendencí ve výzkumu soudobých dějin a jejich možné prazáklady

 

12. 10. 2. Tři různá paradigmata a biografický výzkum v jejich rámci aneb jak přistupujeme k výzkumu (12. 10.)

Havelka, Miloš. Co může znamenat "filozofie" v tzv. "filozofii dějin".

Horský Jan, ed. Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, str. 5–7.

 

19. 10. 3. Diskuze o možnostech sociálních sítí a elektronických "archivů".

 

26. 10. 4. Personalismus: hlavní myšlenky vybraných představitelů aneb jaký prazáklad může mít biografický výzkum

Černý, Václav. Osobnost, tvorba a boj.

Mounier, Emmanuel. Místo pro člověka. Manifest personalismu.

Patočka, Jan. Max Scheler (pokus celkové charakteristiky) v Scheler, Max. Místo člověka v kosmu.

Šalda, F. X. Duše a dílo. Podobizny a medailony.

 

2. 11. 5. Biografické přístupy na prahu 21. století. Dějiny - teorie - kritika. 1-2015.

Metodické problémy moderní biografistiky.

 

9. 11. hodina odpadá

 

16. 11. 6. Biografie, historie a mikrohistorie

Theoretical Discussion of Biography. Aproaches from History, Microhistory, and Life Writing, str. 11–166.

Giovanni Levi: The Uses of Biography.

Carlo Ginzburg: Microhistory: Two or Three Things That I Know about It

 

23. 11. od 11:00 do 13:50 7. Biografie a "Life-Writing"

 Theoretical Discussion of Biography. Aproaches from History, Microhistory, and Life Writing, str. 169–205.

Carlo Ginzburg: Microhistory: Two or Three Things That I Know about It

Hans Renders and Binne de Haan: Introduction. The Challenges of Biography Studies

 +

8. Ideálně typický postup při zpracovávání biografie a práce s pramenem (obecně)

Hamilton, Nigel. How to Do Biography. A Primer. (jen jednotlivé body, netřeba číst celé kapitoly)

Hroch, Miroslav a kol. Úvod do studia dějepisu. (přinesu na hodinu)

Horský, Jan. Pramen (heslo) v Storchová, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě.

Pavel Matlas.Z poddaného šlechticem. Kapitola: Lidožrouti a prameny osobní povahy.

 

30. 11. 9. Využití orální historie I.

Vaněk, Miroslav a Mücke, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie.

 

7. 12. 10. Využití orální historie II. a archivní prameny

 

14. 12. hodina odpadá

 

21. 12. 11. Využití literárních textů a ego-dokumentů

Havel, Ivan M. a kol. Dopisy od Olgy.

Jirous, Ivan Martin. Magorovy labutí písně.

Vaculík, Ludvík. Český snář.

 

4. 1. 12. Čtení konkrétních, biograficky zaměřených prací a jejich reflexe

 

11. 1. 13. Zhodnocení kurzu, rozprava nad připravovanými/probíhajícími/ukončenými studentskými výzkumy

 

 

Atestace: aktivní účast v hodinách (účast na min. 10 seminářích v ZS 2017/18 a zpracování 2 referátů)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK