PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Námořní plavba v Československu od druhé světové války do roku 1989 - YMO073
Anglický název: The Czechoslovak Ocean Shipping from the World War II until Year 1989
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (48)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. (13.09.2016)

Kurz se zaměřuje na problematiku založení a rozvoje pro Československo netypického dopravního odvětví – námořní plavby, a to v období od druhé světové války do roku 1989. Ve stručnosti se dotkne i provozu československé námořní plavby po roce 1989. Stěžejními probíranými okruhy jsou následující témata: spolupráce s Čínskou lidovou republikou v oblasti námořní plavby; založení podniku Československá námořní plavba; ekonomické aspekty námořního podnikání v jednotlivých dekádách; každodennost na námořní lodi. Seminární práce se odevzdává před blokovou výukou, viz sylabus.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK