PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Dějiny konzumu v českých zemích I. (1948 - 1968) - YMO053
Anglický název: The History of Consumption in the Czech Lands I. (1948 - 1968)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 56 / neurčen (56)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D. (23.09.2010)

Cílem je seznámit posluchače s dynamikou vývoje konzumní kultury v českých zemích v 50. a 60. letech 20. století a ukázat ji v celkovém kontextu měnící se společnosti. Vedle obecného uvedení do problematiky se posluchači seznámí se čtyřmi konkrétními oblastmi konzumní kultury v českých zemích v letech 1948-1968 - bydlením, odíváním, stravováním a volným časem. Vývoj v Československu je přitom částečně komparován s vývojem v sousedních státech, zejména v NDR a v Polsku.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.10.2017)

UPOZORNĚNÍ: 26. října 2017 odpadá výuka z důvodu zahraniční cesty doc. France.

 

* Sylabus přednášek

1. Základy dějin konzumu - vymezení základních pojmů (konzum, konzumní společnost, konzumní kultura, životní styl, vztah dějiny konzumu k dalším historickým oborům. Dobové teorie konzumní socialistické společnosti (R. Selucký aj.). Přehled dosavadního bádání v oblasti dějin konzumu v zemích bývalého východního bloku.
2. Obecné rysy a kontext konzumní kultury v Československu 1948-1968 - periodizace, otázka hospodářských a ideologických limitů, problematika tvorby cen, struktura maloobchodní sítě, spotřební koš, dobové individuální konzumní strategie.
3. Bydlení - dobový urbanismus a proměny bytového fondu (vznik sídlišť, snahy o kolektivní bydlení), individuální a kolektivní strategie řešení bytových poměrů, vývoj nákladů na bydlení, vývoj bytového zařízení, zavádění domácích spotřebičů, dobové představy o luxusu v bydlení. Druhé bydlení - chaty a chalupy.
4. Odívání - politické vlivy na módu (např. džíny) a vztah ke světové módě, šíření tkanin z umělých vláken, proměny exkluzivního odívání, proměny domácího a pracovního oděvu, módní doplňky (např. šperky) a vývoj v jejich vnímání, otázka uniformizace společnosti.
5. Stravování - síť veřejného stravování včetně závodního a školního stravování (mj. otázka automatů), vývoj gastronomické kultury a dobový gastronomický diskurs, sortiment potravin a jeho změny, snahy o racionalizaci výživy, přijímání podnětů ze zahraničních kuchyní, tradice a inovace při přípravě pokrmů.
6. Volný čas - struktura a růst rozsahu volného času, otázka vztahu mimopracovní doby a volného času, rekreace a turistiky (mj. vliv motorizace), hudba a tanec, sport, kino a televize, zájmová činnost, snahy o zvýšení celkové kulturní úrovně a vytváření ?socialistického životního stylu", dobové vnímání patologie volného času - chuligánství, opilství apod.


* Výběr literatury

Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let. Ed. Kramerová, Daniela - Skálová, Vanda. Praha 2008
Franc, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha 2003.
Hlaváčková, Konstantina: Česká móda 1940-1970. Zrcadlo doby. Praha 2000.
Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let. Ed. Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha. Praha 2007
Kaelble, Hartmut aj. (Hg.): Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschaft- und Kulturgeschichte des Konsums (18. - 20. Jahrhundert). Frankfurt am Main 1997
Merkel, Ina: Utopie und Bedürfnis. Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR. Köln aj. 1999
Selucký, Radoslav: Člověk a jeho volný čas. Praha 1966.
Sommer, Stefan: Das große Lexikon des DDR-Alltags. Berlin 2003.
Zblewski, Zdzisław: Leksykon PRLu. Kraków 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK