PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř orální historie - YMO047
Anglický název: Oral History Laboratory
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [dny/semestr]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Hlaváček
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček
Je neslučitelnost pro: YMO124
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (12.01.2016)

Workshop zaměřený na zvládnutí technické stránky orálně-historického výzkumu. Tento kurz je primárně určen pro studenty bez větších znalostí práce s audio-vizuálními a výpočetními technologiemi (tj. digitální diktafony a videokamery, střih a editace záznamů, multimédiální software apod.). Pokud se v uvedené problematice orientujete, pečlivě zvažte svou účast na kurzu, pravděpodobně se nic nového nenaučíte...
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (09.01.2017)

Výuka probíhá interaktivní formou samostatně nebo ve dvojicích. Doporučujeme, aby měl každý účastník (popř. dvojice) jeden notebook (operační systém Windows 7, 8, 10; funkci jednotlivých programů pod Linux a OS X nelze garantovat) s dostatečným výkonem pro práci s multimédii. Pracovat budeme především s freeware programy nebo softwarem, který je (volitelnou) součástí operačního systému. Odkaz na další programy, včetně ukázek, ke stažení bude studentům zaslán cca s týdenním předstihem před blokovou výukou.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (30.03.2016)

Kurz se zaměří teoreticky a prakticky na následující tématické okruhy:

1, seznámení s technikou (diktafony, kamery, obecné rady a doporučení pro jejich výběr);

2, technické aspekty orálně-historického terénního výzkumu (pořizování rozhovorů), včetně platné legislativy

3, audio/video záznamy v digitální podobě (software, převod formátů, možnosti komprimace, digitální sbírky orální historie aj.);

4, střih a editace audio/video záznamů (základní postupy pro práci s daty, tipy pro usnadnění přepisu);

5, správa a archivace dat (zálohování a zabezpečení);

6, výpočetní technika a multimédia (nejčastější problémy a jejich řešení, optimalizace systému).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK