PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Studentská vědecká konference v oboru orální historie a soudobé dějiny - YMO045
Anglický název: Student Scientific Conference in Oral History - Contemporary History
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Neslučitelnost : YMO131
Je neslučitelnost pro: YMO131
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (12.01.2016)

Účelem kurzu je podnítit a prakticky prohloubit zájem studentů o tradiční způsob komunikace fungující uvnitř široké badatelské komunity, a to prostřednictvím odborné konference. Účastníci kurzu na základě výsledků svého vlastního bádání (realizovaného např. při zpracování diplomových prací) prezentují dílčí závěry ústně prezentovaným příspěvkem před auditoriem.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (15.01.2018)

Podmínkou pro zápočet kurzu je aktivní účast (v podobě cca 5-7 min. vystoupení) na tradičním každoročním setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, které se uskuteční 7.–9. 6. 2018.

Na workshopu mohou být prezentovány tematické či metodologické příspěvky, ale i části dosud neobhájených bakalářských či diplomových prací, které využívají metodu orální historie.

Po každém příspěvku bude následovat prostor pro diskusi a dotazy z auditoria.

Přihlášení studenti jsou osvobozeni od konferenčního poplatku, hradí si pouze ubytování a stravu. Dopravu si každý zajištuje sám.

Podrobnější informace naleznete zde.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK