PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Exil, emigrace a reemigrace ve 20. století: český případ v historických souvislostech - YMO033
Anglický název: Exile, Emigration and Reemigration in the 20th Century: the Czech Historical Perspective
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO122
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D. (08.04.2009)

Cílem kurzu je seznámit posluchače v základních obrysech s problematikou české (a československé) emigrace, reemigrace a exilu ve 20. století, a to především z historické perspektivy. Pozornost bude věnována nejen politickým dějinám exilových hnutí (zejména z let 1914-1918, 1938-1945 a 1948-1989), ale také pohledu státu a jeho výkonných orgánů na daný problém a také problematice "malých dějin" utečenců , jejich každodennosti apod. Dílčí pozornost bude věnována také Československu jakožto hostitelské zemi utečenců z cizích zemí, potažmo i střediska cizích exilových hnutí.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (22.09.2016)

 Kurz Exil, emigrace a reemigrace bude REALIZOVÁN SPOLEČNĚ s kurzem Ostrůvky svobody. Mladá generace v 80. letech - YM0022 (garant prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.) a to v blokové podobě. JE NUTNÁ REGISTRACE OBOU KURZŮ. (V případě registrace pouze jednoho kurzu není účast možná!!!.)

 

 

Místo konání: Rekreační areál Poslův Mlýn - Doksy.  Termín:  od 21. 10. do 23. 10 2016 (pátek až neděle). Cena: 1050 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, stravování, povlečení, kulturní program a organizační zajištění akce). Organizační servis - včetně ubytování, stravování a vybírání poplatku - bude plně zajišťovat profesionální agentura - registrace via  http://ostatni.packa.eu/kurzy-fhs  (Registrační systém je zprovozněn od 20. 9. 2016. Přestupové heslo: efhaes). V ceně není zahrnuta doprava, která jest individuální! Bližší informace o místě konání včetně informací o dopravní dostupnosti a jízdních řádech budou průběžně zveřejňovány na agenturních stránkách. S veškerými dotazy ohledně organizace se prosím obracejte na pí. Kateřinu Oupicovou z Agentury PAC, email:  kata.oupicova@packa.eu ; mobil: 777 592 495, pouze v případě největší nutnosti (!!!) pak na p. Pavla Handreicha (alias Plevela) z agentury - email: agentura@packa.eu (v urgentních případech na mobil: 777/667 367)

 

V případě menšího počtu účastníků než 60 osob bude muset být kurz realizován ve stejném termínu v Praze bez doprovodného programu.

Dopravu si každý účastník zařizuje individuálně a v místě kurzu je nutno se býti přítomen v pátek 21. 10. 2016 v 15:00h. Ukončení kurzu je plánováno na neděli 23. 10. 2016 na 11h, návrat do Prahy je opět individuální. V ceně kurzu je zahrnuta strava (počínaje večeří v pátek, konče snídaní), ubytování (2-4 lůžkové pokoje) a podnájem učebny. Večerní kulturní program zajištěn - oba večery vystoupení hudebních kapel (pátek - Burning Steps/(punk-rock); sobota - Čistírna pokaždké jinak /(jazz-ska)).

Podmínkou pro udělení kreditů je kromě aktivní účasti též včasné odevzdání  eseje na jeden z "Ostrůvků svobody", resp. téma mladé generace před 1989 a aktivní účast na kurzu po celou dobu jeho konání, tj. od pátku 15,00 do neděle 11,00.

 1. Úvodní hodina ? seznámení se s tématikou a požadavky kurzu; vymezení základních pojmů 2. Z časů rakouských a předlitavských: migrace a emigrace v dobách Rakousko-Uherska 3. Zahraniční odboj v letech první světové války 4 .Meziválečné Československo: země příchodů i odchodů 5. Druhý čs. zahraniční odboj (1938-1945) 6. Ve víru poválečných migračních procesů: problematika transferů a reemigrace 7. Exil a emigrace z ČSR po roce 1948 8. Politická činnost ?poúnorové? emigrace v zahraničí 9. Exil a emigrace z ČSR po roce 1968 10. Politika paměti: Obraz vlasti a domova v exilovém prožitku, obraz emigrantů doma 11. Československo jako hostitelská země příslušníků ?spřátelených národů? (řecká diaspora, dálnovýchodní ?gastarbeiteři?, východoněmečtí uprchlíci) 12. Po pádu: trendy a výhledy po roce 1989 13. Shrnutí Seznam literatury: BENEŠ, E.: Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r.1938-45. Praha, 1946. ČEJKA, E.: Československý odboj na Západě 1939?1945. Praha, 1997 ČELOVSKÝ, B.: Politici bez moci. Ostrava, 2000. JIRÁSEK, Z. ? TRAPL, M.: Exilová politika v letech 1948-1956. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc, 1996. KAPLAN, K.: Pravda o Ceskoslovensku 1945-1948. Praha, 1990. KASTNER, Q.: Osidlovani ceskeho pohranici od kvetna 1945. Praha, 1996. KUDRNA, L.: Když nelétali. Život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Praha, 2003 LUŽA, R.: Československá sociální demokracie. Kapitoly z let exilu 1948-1989. Praha ? Brno, 2001. NEŠPOR, Z.: Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty. Prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západním reemigracím 90. let. Praha, 2002. PACNER, K.. Československo ve zvláštních službách. 4 díly. Praha, 2002. POLIŠENSKÝ, J.: Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. 2 díly Praha, 1992, 1996. RYCHLÍK, J.: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Praha, 2007. SKILLING, G.: Československo ? můj druhý domov. Praha, 2001. STANĚK, T.: Odsun Němců z Československa 1945-1947. Praha, 1991. ŠATAVA, L.: Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA. Praha, 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK