PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Terénní praxe - YMO0203
Anglický název: Fieldwork
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (20.09.2017)

Studující prokáže schopnost aplikovat teoretické poznatky a dovednost samostatného vedení terénního výzkumu ve formě orálněhistorického rozhovoru. Terénní praxe se skládá z těchto částí: 1. teoreticko-metodologické přípravy (blokové setkání s vyučujícími) 2. vlastní realizace rozhovoru (dva samostatné rozhovory - životní příběh, tematický rozhovor) 3. vypracování příslušných výstupů - přepis, souhlas, biogram, protokol, karta narátora (náležitosti výstupů jsou definovány v rámci blokového setkání); odevzdání všech výstupů na začátku zkouškového období, bude upřesněno.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (20.09.2017)

V zimním semestru 2017/2018 se uskuteční blokové setkání - POVINNÉ PRO STUDUJÍCÍ DENNÍ I KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA - v termínu:

13. 10. 2017, 15:30, budova José Martího, Veleslavín, učebna YC001


Délka setkání cca 60 minut.

Účast na blokovém setkání potvrďte: lenka.kratka@fhs.cuni.cz; hlavacek@usd.cas.cz.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK