PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika) - YMO019
Anglický název: Prolegomena to Contemporary History (Paradigms, Methods, Sources, Specific Features)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO118
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (12.02.2013)

Účelem kurzu je vytvářet teoretické i praktické předpoklady pro mnohovrstevnaté chápání nedávné minulosti a také pro badatelské uchopení výseků a témat této specifické epochy. Zatímco prostřednictvím samostudia vybraných textů se posluchači seznámí s teoretickými a metodologickými otázkami soudobých dějin, které budou posléze prodiskutovány, v seminářích bude kladen důraz na praktickou stránku věci: seznámení s typy historických pramenů (písemné, hmotné, zvukové, audiovizuální apod.) a také s jednotlivými typy sekundárních zdrojů a odborné literatury, z nichž historik čerpá své poznání. Studenti se seznámí nejen s heuristikou, ale také se základními postupy pramenné kritiky, analýzy a způsobů interpretace. Cílená pozornost bude věnována seznámení s praktickou tvorbou odborných publikačních výstupů, zejména pak komentované bibliografie a soupisu pramenů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK