PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Orální historie ve výzkumu soudobých dějin - YMO016
Anglický název: Oral History in Contemporary History Research
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO116
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Ferjenčíková (28.06.2011)

Kurz je určen všem studentům zajímajícím se hlouběji o metodu orální historie a praktické výstupy, které byly pomocí této metody shromážděny, analyzovány a interpretovány. Úkolem kurzu je seznámit studenty s teoretickými otázkami metody orální historie při výzkumu soudobých dějin, s vývojem metody, s jejím postavením vzhledem k dalším historickým metodám, s jejím interdisciplinárním využitím v dalších humanitních oborech (antropologie, etnologie, sociologie, politologie atd.). Přednášky připraví studenty na vlastní vedení a zpracování rozhovorů, seznámí je s procesem analýzy a interpretace výsledků získaných metodou orální historie a konečně s technickým zpracováním takto získaných dat, tj. uložením (archivací) shromážděného materiálu.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (02.10.2012)

•1. Co je orální historie? Co "dělá" příběh? Nejstarší a nejmladší výzkumná metoda. Místo orální historie v českém dějepisectví. Centrum orální historie ÚSD AV ČR, výzkumné záměry Centra, spolupráce se zahraničními partnery, možnosti spolupráce studentů FHS UK.
•2. Historie orální historie v zahraničí a u nás. Organizace orální historie.
•3. Metoda kvalitativního výzkumu. Subjektivita vs. objektivita v historickém poznání. Demokratizace dějin. Tzv. malé a velké dějiny.
•4. Paměť a orální historie.
•5. Rodinná a osobní paměť, životní příběh a identita.
•7. Vedení rozhovoru - část 1. (Interview ? Životní příběh. Rozdíly a shody. Místo, tazatel, narátor. Ukázky rozhovorů).
•8. Vedení rozhovorů - část 2. (1. a 2. rozhovor, protokoly, editace)
•9. Etika, legislativa.
•10. Trauma, svědectví, pravda.
•11. Analýza orálně historických pramenů.
•12. Intepretace orálně historických pramenů.


Seznam literatury:

•BENJAMIN, W. "The Storyteller," Illuminations, ed. H. Arendt (Schocken Books: New York, 1969) p. 83-110.
•FRISCH, Michael, "Oral History and the Presentation of Class Consciousness: The New York Times v. The Buffalo Unemployed," A Shared Authority (Albany: State U of New York P, 1990) p. 59-80.
•FRÝDLOVÁ, P. (ed.): Všechny naše včerejšky I, II: Paměť žen. Praha, 1998, 2000.
•GRELE, R. J., "From the intimate circle to globalized history," Words and Silences 4.1/2 (Nov. 2007-8) p. 28-31.
•JECHOVÁ, K.: Lidé Charty 77: Zpráva o biografickém výzkumu. Praha, 2003.
•MUSILOVÁ, D.: Životní příběhy ročníku 1924: Lidský osud v dějinách 20. století. Díl I-III. Praha, 1999.
•NIETHAMMER, L.: Annäherung an der Wandel: Auf der Suche der volkseigenen Erfahrung in der Industriepovinz der DDR. In: BIO. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History, č. 1, 1988.
•OTÁHAL, M. - VANĚK, M.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění. Praha, 1999.
•PERKS, R. - THOMPSON, A. (ed.): The Oral History Reader. London and New York, 1998.
•PERKS, R. & THOMSON, A., The Oral History Reader: Second Edition (New York: Routledge, 2006).
•PLATO, Alexander Von, "International Oral History on the Move," Words and Silences 4.1/2 (Nov. 2007-8) p. 21-24.
•PORTELLI, A. "Going Against the Grain," Words and Silences 4.1/2 (Nov. 2007-8) p. 25-27.
•PORTELLI, A., "What Makes Oral History Different," p. 32-42.
•RITCHIE, D. A., Doing Oral History: A Practical Guide (New York: Oxford UP, 2003).
•RITCHIE, D. A. ed., The Oxford Handbook of Oral History (Oxford: Oxford UP, 2011).
•SALNER, P.: Přežili holokaust. Bratislava, 1997. Portelli, A. "Going Against the Grain," Words and Silences 4.1/2 (Nov. 2007-8) p.25-27.
•STONE, E., Black Sheep and Kissing Cousins: How Our Family Stories Shape Us (New Brunswick: Transaction Publishers, 2008).
•THOMPSON, P.: The Voice of the Past: Oral History. Oxford, 1978.
•THOMSON, A. "Dancing through the memory of our movement: four paradigmatic revolutions in oral history," (paper presented at the XVIth International Oral History Conference, Sydney, 2006) p. 1-6.
•VANĚK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha, 2004.
•VANĚK, M. - MUCKE, P., Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, FHS UK - ÚSD AV ČR v.v.i. 2011, 296 s.
•VANĚK, Miroslav. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2008, 135 s.
•VANĚK, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé..?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009. 3 svazky, 1306 stran.
•VANĚK, Miroslav. Those Who Prevailed And Those Were Replaced: Intervievinw On Both Sides of A Conflict. In: Donald A. Richtie (ed.), The Oxford Handbook Of Oral History. Oxford University Press 2011 s. 37-50
•VÖRLÄNDER, H. (ed.): Oral History: Mündlich erfragte Geschichte. Götingen, 1990.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK