PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - seminář - YMO014
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968 - 1989) - Seminar
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Petr Wohlmuth
Vyučující: Mgr. Petr Wohlmuth
Je neslučitelnost pro: YMO114
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Wohlmuth (23.02.2016)

Předmět se zaměří na vybraná témata ze světových dějin mezi lety 1969-1989 seminární formou, zaměřenou na jednotlivé historické problémy. Každý seminář začne nejprve úvodní přednáškou, po které bude následovat referát/prezentace studujících ke zvolenému tématu. Následně prohloubíme naše porozumění věci ve společné diskusi.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Wohlmuth (28.02.2017)

___Témata pro LS 2017 pro prezenční studenty___

KOMBINOVANÍ STUDENTI se budou řídit podle informací v hromadném emailu, který bude rozeslán do konce února.

 

Rozdělení témat a jejich podrobnější specifikaci provedeme společně na prvním semináři.

Na každý seminář je předepsána společná četba v rozsahu 1 nebo 2 texty. S nimi se seznámí všichni tak, aby jim porozuměli a byli schopni přispět do diskuse.

Referující se se společnou četbou seznámí důkladně a ve své prezentaci ji vysvětlí a zasadí do širšího kontextu daného tématu s využitím další doporučené literatury.

 

23. 2. 2017__1) Úvodní hodina, představení témat, obecný úvod do světových dějin 1969-1989

 

9. 3. 2017__2) Sovětsko - americké vztahy v letech 1969-1985 - ref. Barbora Klausová

Text 1: CHCW Vol. II: 7. Soviet foreign policy, 1962-1975 

Text 2: CHCW Vol. III: 5. Soviet foreign policy from détente to Gorbachev, 1975-1985

 

16. 3. 2017__3) Pontifikát Jana Pavla II. a politika papežství - ref. Přemysl Vacek

Text 1: Brown: The Rise and Fall of Communism, 21) The Challenge from Poland: John Paul II, Lech Wałesa, and the Rise of Solidarity

Text 2: Perrone: Pope John Paul II´s role in the Collapse of Poland´s Communist Regime, hlavně str. 22-50.


23. 3. 2017__4) Specifika Střední a Východní Evropy - ref. Barbora Klausová

Text 1 (pouze pro referující): Maryjane Osa: Solidarity and Contention Networks, kapitola 3, Islands of Opposition

Text 2: Maryjane Osa: Solidarity and Contention Networks, kapitola 4: Breakthrough to "Solidarity"

Text 3 (pouze pro referující): Maryjane Osa: Solidarity and Contention Networks, "Conclusion".

 

30. 3. 2017__5) NATO a Varšavská smlouva 1968-1989, krize euroraket - ref. Přemysl Vacek

Text 1: Ploetz: Enemy image and identity in the Warsaw Pact, in: Hartmann a Heuser: War, Peace and World Orders in European History

Text 2: Heuser: The Soviet Response to the Euromissile crisis

Text 3: Wettig: Origins of the Second Cold War... emergence and development of the campaign against NATO euromissiles, 1979-1983

 

6. 4. 2017__6) Détente - ref. Martina Komárková

Text 1: CHCW Vol. II  - 18 - Détente in the Nixon-Ford years, 1969-1976 

Text 2: CHCW Vol. III: 7 . The collapse of superpower détente, 1975-1980

 

20. 4. 2017__7) Helsinský proces, otázka lidských práv a význam pro pád sovětského bloku - ref. Kristýna Kopecká

Text 1: Daniel C. Thomas: Human Rights Ideas, the Demise of Communism and the End of the Cold War.

Text 2: Bowker a Williams: Helsinki and West European Security

 

27. 4. 2017__8) Dichotomie Západní a Východní Evropy

Text 1: CHCW Vol. III: 14. Western Europe and the end of the Cold War 1979-1989

Text 2: CHCW Vol. III: 3. The rise and fall of Eurocommunism.

 

4. 5. 2017__9) Sovětská intervence a válka v Afghanistánu - ref. Kristýna Kopecká

Text 1: William Maley: The Afghanistan Wars, kapitoly 1 (The Road to War), 2 (Soviet Strategy, Tactics and Dilemmas)

 

11. 5. 2017__10) Šíření a kontrola nukleárních zbraní, problematika zpravodajských komunit

Text 1: Wittner: Confronting the Bomb, kapitola 7: Peace begins to break out

Text 2: CHCW Vol. II: 20. Intelligence in the Cold War

 

18. 5. 2017__11) Nástup Michaila Gorbačova a proces perestrojky v SSSR - ref. Martina Komárková

Text 1: CHCW Vol. III: 12. The Gorbachev revolution and the end of the Cold War

Text 2: Brown: The Gorbachev Factor, kapitola 2: The Making of a Reformist General Secretary

 

12) Revoluční rok 1989 v perspektivě západního vlivu

Text 1: CHCW Vol. III: 14. Western Europe and the end of the Cold War, 1979-1989

Text 2: CHCW Vol. III: 15. The East European revolutions of 1989

 

 

 

  

Základní doporučená literatura v AJ

Leffler. Westad, eds. The Cambridge History of the Cold War (CHCW), Volume I - Origins 

Leffler, Westad, eds. The Cambridge History of the Cold War, Volume II - Crises and Détente

Leffler, Westad, eds. The Cambridge History of the Cold War, Volume III - The Endings


Základní doporučená literatura v ČJ

(u obsáhlejších publikací se předpokládají pouze kapitoly, relevantní k danému období a tématu)

EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014.

GADDIS, John Lewis: Studená válka. Praha: Slovart, 2006.

GILBERT, Felix - LARGE, David Clay: Konec evropske éry. Dějiny Evropy 1890-1990. Praha: Mladá fronta, 2003.

HOBSBAWM, Eric: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha: Argo, 1998.

JOHNSON, Paul: Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991.

KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha: NLN 1996

HORČIČKA, Václav - KOVÁŘ, Martin: Dějiny evropské integrace I. a II. díl. Praha: Triton 2005-2006.

KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 1998.

LUŇÁK, Petr: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri, 1997.

NÁLEVKA, Vladimír: Světová politika ve 20. století, II. díl. Plzeň: Nakladatelství Aleš Skřivan, 2000.

PLECHANOVOVÁ, Běla - FIDLER, Jiří: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941 - 1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997.

ROBERTS, John M.: Dvacáté století. Dějiny světa od roku 1901 do současnosti. Praha-Plzeň: BETA-Doborovský, 2004.

VYKOUKAL, Jiří - LITERA, Bohuslav - TEJCHMAN, Miroslav : Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha: Libri, 2000.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Wohlmuth (28.02.2017)

Pro prezenční studenty: 75% účast na seminářích, aktivní podíl na diskusi, referát/prezentace dvou vybraných témat podle sylabu a dohody.

Pro kombinované studenty: účast na kombinované výuce, 2 strukturované referáty na 2 vybraná témata podle sylabu v rozsahu 2x 7-10ns s použitím Chicagské citační normy (Chicago Manual of Style). Detailnější pokyny jsou vždy obsaženy v hromadném emailu.

Doplňující otázka na základě předložené literatury či tématické preference bude součástí zkoušky ke kursu YMO011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK