PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární studium soudobých dějin I. (české a světové dějiny 1945 - 1968) - YMO010
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective I. (Czech and World History, 1945 - 1968)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO110
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D. (25.05.2009)

Kurz je určen magisterským studentům a je komplexně a v širokém kontextu orientován na české (československé) a světové dějiny v rozmezí let 1945-1968. Jeho cílem je představit posluchačům základní témata a problémy daného období. Pozornost bude věnována nejen dějinám politickým, ale také hospodářským, sociálním a obecně společenským a kulturním. Výklad se bude zaměřovat na prostor "euro-americké" civilizace, dílem se zaměří také na vybrané oblasti tzv. třetího světa (Blízký a Dálný Východ, Latinská Amerika).
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (07.10.2014)

 

1. Úvodní hodina ? seznámení se s tématikou a požadavky kurzu; svět po skončení druhé světové války 2. Mezinárodní dění v kontextu studené války. 3. Západ v letech 1945?1968 I ? USA v 50. letech 4. Západ v letech 1945?1968 II ? západní Evropa v 50. letech 5. Východ v letech 1945?1968 I ? SSSR v 50. letech 6. Východ v letech 1945?1968 II ? země tzv. východního bloku v 50. letech 7. Západ v letech 1945?1968 III ? USA v 60. letech 8. Západ v letech 1945?1968 IV ? západní Evropa 60. letech 9. Východ v letech 1945?1968 II ? SSSR v 60. letech 10. Východ v letech 1945?1968 IV ? země tzv. východního bloku v 60. letech 11. Dekolonizace a ?třetí svět? 12. Země Blízkého a Dálného východu v letech 1945?1968 13. Latinská Amerika v padesátých a šedesátých letech


Seznam literatury: ARON, R.: Historie XX. století. Praha, 1999. BLAVE, M.: Promarněná příležitost ? ČSR a rok 1956. Praha, 2001 BRADLEY, J. F. N.: Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha, 1994. CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách, díl IV - od roku 1918. Praha ? Litomyšl, 2006. DURMAN, K.: Popely ještě žhavé. Velká politika 1938?1991, I. Světová válka a nukleární mír 1938?1964. Praha, 2004. FIDLER, J. ? MAREŠ, P.: Dějiny NATO. Praha ? Litomyšl, 1997. GILBERT, F. ? LARGE, D. C.: Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890?1990. Praha, 2003. HALBERSTAM, D.: Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy. Praha, 2002. HOBSBAWM, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 ? 1991. Praha, 1998. JOHNSON, P.: Dějiny 20. století. Praha, 1991. KAPLAN, K.: Pravda o Československu 1945?1948. Praha, 1990. LUŇÁK, P.: Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, 1997. NÁLEVKA, V.: Světová politika ve 20. století. I.?II.díl. Praha, 2000. PALMER, D. R.: Volání polnice. Brno, 1996. RATAJ, J.: KSČ a Československo I. (1945-1960). Praha, 2005. VYKOUKAL, J.? LITERA, B. ? TEICHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944?1989. Praha, 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK