PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář III. - YMO009
Anglický název: Master's Thesis Seminar III.
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO109
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (25.09.2013)

Diplomový seminář v letním semestru druhého ročníku slouží ke konzultacím s vedoucím práce v rámci zpracování diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (25.09.2013)

1, konzultace s vedoucím práce (min. 1x za semestr)

2, odevzdání kapitoly či úryvku z textu přípravované diplomové práce v rozsahu 5 - 10 stran do začátku zkouškového období

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK