PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diplomový seminář III. - YMO009
Anglický název: Master's Thesis Seminar III.
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
N//Je neslučitelnost pro: YMO109
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (19.12.2018)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře III. studenti prezentují výsledky svého výzkumu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (19.12.2018)

1, konzultace s vedoucím práce (min. 1x za semestr)

2, odevzdání kapitoly či úryvku z textu přípravované diplomové práce v rozsahu 5 - 10 stran dle domluvy s vedoucím práce

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.12.2018)

Veškeré informace k diplomové práci jsou uvedeny na webu oboru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK