PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II. - YMO008
Anglický název: Master's Thesis Seminar
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO108
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (25.09.2013)

Diplomový seminář v zimním semestru druhého ročníku slouží ke konzultacím s vedoucím práce v rámci zpracování diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (25.09.2013)

1, konzultace s vedoucím práce (min. 1x za semestr)

2, vypracování návrhu výzkumu v rozsahu 3-5 stran a odevzdání vedoucímu práce do začátku zkouškového období

(návrh by měl obsahovat následující informace: charakteristika výzkumu, teoretické zakotvení práce, techniky sběru dat, výběr vzorku a prostředí výzkumu, analytické a interpretační postupy, etické otázky výzkumu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK