PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Diplomový seminář II. - YMO008
Anglický název: Master's Thesis Seminar II.
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
N//Je neslučitelnost pro: YMO108
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (27.07.2018)
Diplomový seminář pokrývá celý proces tvorby diplomové práce a umožňuje studentům širší diskuzi o jimi zpracovávaném tématu v teoretické a metodologické rovině, což vhodným způsobem obohacuje samostatné konzultace s vedoucím práce. V rámci Diplomového semináře II. studenti prezentují průběh svého výzkumu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (28.06.2019)

1, konzultace s vedoucím práce dle domluvy

2, prezentace průběhu výzkumu na setkání celého ročníku (14. 12. 2019 v YFHS2). Zprávu z průběhu výzkumu (rozsah není stanoven) či např. klíčový pramen (přepis rozhovoru, kus nahrávky, jiný pramen - v každém případě s komentářem) prosím pošlete nejpozději do 7. 12. 2019 Jiřímu Hlaváčkovi a Janě Wohlmuth Markupové e-mailem.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.12.2018)

Veškeré informace k diplomové práci jsou uvedeny na webu oboru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK