PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. - YMO007
Anglický název: Master's Thesis Seminar
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Mgr. Petr Wohlmuth
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Je neslučitelnost pro: YMO107
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (25.09.2013)

Diplomový seminář v letním semestru prvního ročníku slouží ke konzultacím s vedoucím práce v rámci zpracování diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (17.06.2016)

1, výběr tématu a vedoucího práce

2, konzultace tématu s vedoucím práce (min. 1x za semestr)

3, anotace a registrace diplomové práce do začátku zkouškového období letního semestru

Registrace diplomové práce se provádí na základě formuláře, který je ke stažení zde: http://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-66.html

Vyplněný a podepsaný formulář je potřeba donést tajemnici oboru a zároveň jí ho v textové podobě poslat e-mailem. Registrace do SIS bude následně provedena tajemnicí OHSD.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK