PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. - YMO007
Anglický název: Master's Thesis Seminar
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2012 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
Mgr. Jiří Hlaváček
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Mgr. Petr Wohlmuth
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Je neslučitelnost pro: YMO107
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (16.01.2018)

Diplomový seminář v 2. semestru studia slouží ke konzultacím s vedoucím práce v rámci zpracování diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (16.01.2018)

1) výběr tématu a vedoucího práce

2) konzultace tématu s vedoucím práce (min. 1x za semestr)

3) účast a prezentace výzkumného projektu na společném setkání celého ročníku (v LS 2017/18 19. 5. 2018; anotace svých diplomových prací pošlete nejpozději do 14. 5. Jiřímu Hlaváčkovi a Janě Wohlmuth Markupové e-mailem)

4) registrace diplomové práce do konce června příslušného semestru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK