PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární studium soudobých dějin - české a světové dějiny (1945 - současnost) - YMO005
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective (Czech and World History, 1945- present)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO105
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D. (25.05.2009)

Druhá souborná zkouška zaměřená na zvládnutí historické části přednášek v oboru.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (21.11.2013)

Zkouška má komisionální charakter a je hodnocena 10 ECTS. Student u zkoušky předloží seznam 10 titulů z relevantní odborné literatury. Publikace je nutné vybírat s ohledem na tři časové úseky československých a mezinárodních dějin (1945 - 1968, 1968 - 1989, 1989 - současnost) podle následujícího klíče: 3, 3, 3 + 1 přehledová publikace pokrývající všechna časová období (tj. dějiny po roce 1945, popř. dějiny 20. století). Volba konkrétních titulů je ponechána zcela na studentovi. V seznamu lze využít pouze jednu publikaci přehledového charakteru. Jednostranně orientované seznamy jsou nepřípustné! Při výběru literatury mohou studenti čerpat z doporučení vyučujících ISSD I. - III.

Komise zadá studentovi na základě předloženého seznamu literatury po jedné otázce z každého okruhu (1945 - 1968, 1968 - 1989, 1989 - současnost) a následně mu ponechá celkem 15 minut na přípravu. Zkouška probíhá formou diskuse nad položenými otázkami a seznamem četby.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK