PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin - YMO002
Anglický název: Contemporary History Research: Theory and Practice
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (04.02.2014)

Druhá část státní závěrečné zkoušky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (24.04.2017)

Další informace k SZZ naleznete na webu OHSD.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK