Obhajoba diplomové práce - YMNOBH00
Anglický název: Thesis Defence
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Dipl [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YM4A1004
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (24.02.2009)
Obhajoba diplomové práce představuje poslední součást státní závěrečné zkoušky. Vedoucími diplomových prací jsou interní i externí učitelé katedry oboru Studia občanského sektoru. Obhajobě předchází tři semestrální diplomní semináře, ve kterých jsou studenti systematicky vedeni k přípravě projektu, zpracování podkladových materiálů, ke studiu literatury, přípravě a provedení empirického výzkumu a včasnému vypracování celé diplomové práce. Diplomní semináře navazují na předmět Základy akademické práce z prvního semestru studia. Kromě konzultací s vedoucími studenti absolvují skupinové konzultace s interními zaměstnanci katedry oboru Studia občanského sektoru a povinně před ostatními studenty a učiteli shrnují výsledky své dosavadní práce. Studenti se tím rovněž učí, jak prezentovat své výsledky a jak je obhajovat.