PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a právo pro občanský sektor - seminář I. - YMN83PSN0
Anglický název: Economics and Law - Seminar I.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN83PSN0I
Je záměnnost pro: YMN83P1S0
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus

1. Hospodářská politika

Programové prohlášení (www.vláda.cz)

Vliv EU na hospodářskou politiku - evropské programy (www.evropska-unie.cz)

Statistické údaje o makroekonomice (www.czso.cz) 2 x

Aktuality o reformě veřejné správy

2. Veřejná ekonomie

Recenze všech doporučených knih pro kurz

Vliv EU na hospodářskou politiku - evropské programy (www.nros.cz)

3. Ekonomie blahobytu, trh a státní moc, vliv institucí na fiskální volbu

Četba textů

literatura:

Buchanan, M. James (1998): Veřejné finance v demokratickém systému. Brno: Computer Press.

Rothbard, N. Murray ( 2001): Ekonomie státních zásahů. Praha: Liberální institut.

4. Veřejné rozpočty a veřejná správa

Informace o státním rozpočtu (www.mfcr.cz)

Internetové stránky ministerstev školství, zdravotnictví, práce a sociálních věcí

Internetové stránky ministerstev vnitra, pro místní rozvoj

6. Financování vybraných odvětví veřejné správy

Internetové stránky ministerstev kultury, životního prostředí, informatiky

Rektořík - Ekonomika veřejného sektoru

Aktuality o reformě veřejné správy

7. Místní samospráva - kraje, obce

Internetové stránky - obsah, dokumenty

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK