Ekonomie a právo pro občanský sektor II. - seminář - YMN83P3S0
Anglický název: Economics and Law II. Seminar
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN83P3S0I
Prerekvizity : YMN83P1C0, YMN83P1P0, YMN83P1S0
Záměnnost : YMN06PSLI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem semináře je přiblížit studentům právní úpravu lidských práv tak, jak vyplývá z Listiny základních práv a svobod a z vybraných mezinárodních úmluv o lidských právech. Důraz bude kladen na otázku implementace politiky lidských práv jednotlivých skupin, především: Národnostních menšin, dětí, žen a uprchlíků. Po dohodě je možné zaměřit pozornost i na další skupiny. Studenti si v rámci semináře osvojí některé metody zpracování zpráv o lidských právech.
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Sylabus

Osnova:

Úvod do mezinárodního práva veřejného, Systém ochrany lidských práv v rámci OSN a Rady Evropy, Evropský soud pro lidská práva, Lidská práva dětí, Lidská práva žen, Ochrana práv příslušníků národnostních menšin, Ochrana práv uprchlíků.

Povinná literatura:

Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva o postavení uprchlíků, Rámcová úmluva o ochraně menšin.

Doporučená literatura:

V. Pavlíček: Ústava a ústavní řád České republiky, 2. díl Práva a svobody

F. Sudre: Mezinárodní a evropské právo lidských práv

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)