PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie a právo pro občanský sektor II. - cvičení - YMN83P3C0
Anglický název: Economics and Law II. Reading
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN83P3C0I
Prerekvizity : YMN83P1C0, YMN83P1P0, YMN83P1S0
Záměnnost : YMN06PCLI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem cvičení je prohloubit schopnost studentů aplikovat znalosti získané v rámci předmětu Ekonomie a právo pro OS - seminář II. Studenti v rámci cvičení vypracují projekt zaměřený na lidská práva určité skupiny, kterou si zvolí po konzultaci s vyučujícím.Osnova projektu je daná a bude v rámci cvičení probírána.
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK