Ekonomie a právo pro občanský sektor I. seminář - YMN83P1S0
Anglický název: Economics and Law I. Seminar
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN83P1S0I
Záměnnost : YMN06PSZI, YMN83PSN0
Je prerekvizitou pro: YMN83P2P0, YMN83P3P0, YMN83P3S0, YMN83P3C0
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem semináře a cvičení je analýza vztahu státních a nestátních neziskových organizací ve vybrané oblasti v ČR. V průběhu semináře student vypracuje seminární práce na téma: Vztah veřejného sektoru a občanského sektoru v ... Ve cvičení student blíže seznámí s jednou konkrétní nestátní neziskovou organizací z vybrané zkoumané oblasti.
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
Vstupní požadavky -

Registrace

Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)