PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody empirického výzkumu II. (kombinovaná forma) - YMN33METII
Anglický název: Methods of empirical research II. (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Prerekvizity : YMN11METI
Záměnnost : YMN03METII
Je záměnnost pro: YMN03METII
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (13.09.2021)
Anotace: Předmět se věnuje sociologickým metodám analýzy a interpretace dat, které nachází uplatnění v oblasti studií občanské společnosti, a to se zaměřením na kvalitativní analýzu dat. Kvantitativní analýze je věnována pozornost spíše na uživatelské rovině porozumění výsledkům, základním principům, možnostem a limitům kvantitativní analýzy. Hlavní část předmětu seznamuje studenty s různými přístupy ke kvalitativní analýze dat, od základních obecně vědních postupů, jako je indukce, dedukce, analýza, syntéza či srovnání, přes vybrané metody (zakotvená teorie, narativní analýza, analýza diskurzu), po konkrétní techniky, jako je využití zobrazovacích technik při analýze nebo způsob použití citátů v textu. V technikách analýzy dat je důraz na metodě otevřeného kódování v širším kontextu zakotvené teorie. Forma výuky a komunikace: Kombinace přednášek a seminářů (1/2). Studenti čtou zadanou literaturu a vypracovávají domácí úkoly jako přípravu na seminář. Účast na výuce je povinná (a to jak v prezenční, tak online distanční formě). (V individuálních odůvodněných případech po předchozí domluvě s vyučujícími předmětu lze tuto podmínku atestace změnit.) Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. V případě omezení spojených s covid-19 bude výuka probíhat online prostřednictvím platformy MS Teams. O změně budou studenti informování předem prostřednictvím SIS dle aktuální situace. Materiály ke kurzu, konkrétní zadání úkolů a odevzdávárna pro odevzdání úkolů budou v MOODLU 1 UK (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10079). Výuka pro kombinované studium je rozložená do týdnů po jednotlivých tématech. Doporučuji studentům průběžně studovat a plnit testy, nenechávat vše jen do dvou setkání za semestru a už vůbec ne na konec semestru. Studenti mají možnost využít pravidelných konzultací s vyučující ke zpětné vazbě na domácí úkoly, přípravě písemné práce apod. prezenčně (dokud to bude možné) nebo online.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Kristýna Macková (23.08.2021)
Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu SOS, a není proto možné si jej zapsat po webu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (29.09.2021)

Viz v souborech k předmětu v SIS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK