Empirický výzkum občanské společnosti: od teorií k výzkumným problémům (kombinovaná forma) - YMN310
Anglický název: Empirical research on civil society: from theories to research problems (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMN222
Je neslučitelnost pro: YMN222
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)
Předmět se zaměřuje na nácvik formulace výzkumného problému s využitím teorie v sociálních vědách. Příklady teorií a empirických výzkumů budou z oblasti studií občanské společnosti a filantropie. Zaměříme se na teorie středního a malého dosahu. Předmět má seminární formu, je tedy založen na prezentování a diskusi v seminářích a na domácí přípravě formou rešerší a krátkých písemných podkladů. Předmět je vhodný pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Předmět má i svůj praktický cíl: vytvořit soubor pracovních podkladů pro studenty a vyučující, kteří je využijí v diplomních seminářích. Studující budou mít v MS Teams prostor pro sdílení článků a textů, jejich komentování apod.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Podmínkou atestace je aktivní účast na seminářích a příprava na semináře (rešerše literatury, 4 písemné podklady v rozsahu 2 stran), průběžná četba literatury. Atestace je na základě průběžného zapojení (ne po ukončení semináře).

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Empirický výzkum občanské společnosti: od teorií k výzkumným problémům

Seminář PVK; 4 kredity; zakončení: KZ

Tereza Pospíšilová, Alena Košák Felcmanová

LS 2022/23

 

Anotace

Předmět se zaměřuje na nácvik formulace výzkumného problému s využitím teorie v sociálních vědách. Příklady teorií a empirických výzkumů budou z oblasti studií občanské společnosti a filantropie. Zaměříme se na teorie středního a malého dosahu. Předmět má seminární formu, je tedy založen na prezentování a diskusi v seminářích a na domácí přípravě formou rešerší a krátkých písemných podkladů. Předmět je vhodný pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Předmět má i svůj praktický cíl: vytvořit soubor pracovních podkladů pro studenty a vyučující, kteří je využijí v diplomních seminářích. Studující budou mít v MS Teams prostor pro sdílení článků a textů, jejich komentování apod.

Atestace

Podmínkou atestace je aktivní účast na seminářích (alespoň 9 v prezenční formě) a příprava na semináře (rešerše literatury, 4 písemné podklady v rozsahu 2 stran), průběžná četba literatury. Atestace je na základě průběžného zapojení, nikoli až po ukončení semináře.

Témata:

·         Teorie ve výzkumu občanského sektoru: hlavní oblasti výzkumu a teorie

·         Organizace občanské společnosti jako poskytovatelé sociálních služeb (sociální znevýhodnění, bezdomovectví ad.)

·         Organizace občanské společnosti ve vzdělávání (obhajoba zájmů, poskytování služeb)

·         Firemní filantropie a CSR

·         Dobrovolnictví

Kombinované studium: Dva bloky, vždy 1-2 témata v jednom výukovém bloku.

Povinná literatura

Chenail, Ronald J. 1998. "Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě", Biograf 15-16, s. 29-37.

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. 

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds.) 2011: Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha : Karolinum.

Doporučené zdroje pro rešerše (přes UKAŽ):

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, https://journals.sagepub.com/home/nvs

Voluntas, https://www.springer.com/journal/11266