PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Organizační teorie pro studia organizací občanského sektoru (kombinovaná forma) - YMN22OT
Anglický název: Organizational Theories for NGOs (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/2, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: YMN22OTV
Staré označení: YMN05PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Záměnnost : YMN02OT, YMN05PPZI, YMN096
Je záměnnost pro: YMN02OT
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (30.01.2017)
Kurz je organizován ve formě přednášky a cvičení v rámci dvou setkání. Přednáška bude věnována hlavním teoretickým konceptů z oblasti sociologie organizace 20. a 21. století, které studujícím poskytnou teoretické zázemí pro porozumění aktuálních organizačních změn v organizacích občanského sektoru (OOS), problémů spojených s jejich fungováním a také pro zkoumání těchto organizací. V rámci cvičení bude věnovaná pozornost převážně zahraničním empirickým studiím, skrze které se studující mají možnost seznámit jak s aktuálními tématy organizací OS (např. profesionalizace, komercionalizace, managerizace) v národním, evropském i mezinárodním kontextu, tak také s možností využití vybraných teoretických konceptů při analýze těchto organizací.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (28.01.2020)

Kurz sestává ze dvou setkání, samostudia předepsaných textů a vypracování předepsaných úkolů.

Termíny setkání: viz.rozvrh

Podmínky absolvování kurzu:

- aktivní účast na 2 setkáních

- splnění 3 úkolů v termínech uvedených v sylabu kurzu (viz. Moodl FHS UK)

- úspěšné absolvování závěrečného testu (z povinné literatury ke kurzu)

Všechny materiály ke kurzu jsou dostupné v Moodlu FHS UK. http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=881&notifyeditingon=1

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (28.01.2020)

Témata kurzu:

 1. Co je organizace? Proč existují?

2. Organizační specifika OOS

3. Analýza organizační struktury

4. Analýza organizační kultury

5. Analýza organizační identity

6. Analýza organizačního prostředí

7. Organizační prostředí  a organizační legitimita

8. Organizační sítě a mezisektorové vztahy 

9.-12.  Analýza organizačních procesů a změn v OOS: Profesionalizace a managerizace, Komercionalizace OOS, Hybridizace OOS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK