Výzkumný workshop: neformální dobrovolnictví v době války na Ukrajině - YMN221
Anglický název: Research workshop: informal volunteering during the war in Ukraine
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Je neslučitelnost pro: YBSC174
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (27.04.2022)
Když v únoru 2022 začal válečný konflitk na Ukrajině, okažitě začala vznikat řada neformálních i organizovaných aktivit v ČR na pomoc Ukrajině a uprchlíkům. Cílem našeho výzkumu bude zmapovat podobu a roli hlavně neformálního dobrovolnictví a svépomocných skupin v tomto krizovém období na komunitní úrovni s využitím mnohonásobné případové studie. Výzkumný workshop umožňuje studujícím podílet se na realizaci empirického sociologického výzkumu. V rámci úvodních blokových setkání budou mít studující možnost participovat na přípravě výzkumného projektu (specifikace tématu, teoretických východisek, volbě metodologie, atd.) a následně klíčovou část kurzu bude tvořit vlastní realizace výzkumu, tzn. sběr dat. Výstupem kurzu bude uspořádání studentské minikonference, kde budou reflektovány zkušenosti z výzkumu a prezentována první zjištění. Podmínkou pro účast na workshopu je absolvování kurzu věnovaného metodám výzkumu ve společenských vědách, radost z týmové práce a zájem vyzkoušet si samostatnou výzkumnou práci v terénu pod vedením zkušených výzkumnic.